• Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 Plac Powstańców Warszawy 1
 50-951 Wrocław 
 tel. (071) 340 66 55

www.duw.pl

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 ul. Jagiellońska 3
 85-950 Bydgoszcz
 tel. (052) 349 72 40

 www.bydgoszcz.uw.gov.pl

 • Lubelski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 ul. Spokojna 4
 20-914 Lublin
 tel. (081) 742 44 26

 www.lublin.uw.gov.pl

 • Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 ul. Jagiellończyka 8
 66-400 Gorzów Wielkopolski
 tel. (095) 711 57 09

 www.wojewodalubuski.pl

 • Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 ul. Piotrkowska 103
 90-425 Łódź
 tel. (042) 664 17 04

 www.lodzkie.eu

 • Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i cudzoziemców

 ul. Przy Rondzie 6
 31-547 Kraków
 tel. (012) 422 31 05

 www.malopolska.uw.gov.pl

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców 

 ul. Długa 5
 00-263 Warszawa
 tel. (022) 695 65 75

 www.mazowsze.uw.gov.pl

 • Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 ul. Piastowska 14
 45-082 Opole
 tel. (077) 452 48 90

 www.opole.uw.gov.pl

 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 ul. Grunwaldzka 15
 35-959 Rzeszów
 tel. (017) 867 19 15

 www.rzeszow.uw.gov.pl

 • Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 ul. Mickiewicza 3
 15 -213 Białystok
 tel. (085) 743 93 80

 www.bialystok.uw.gov.pl

 • Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 ul. Okopowa 21/27
 80-810 Gdańsk
 tel. (058) 307 73 34

 www.uw.gda.pl

 • Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 ul. Jagiellońska 25
 40-032 Katowice
 tel. (032) 207 73 26

 www.katowice.uw.gov.pl

 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 Al. IX Wieków Kielc 3
 25-516 Kielce
 tel. (041) 342 12 37

 www.kielce.uw.gov.pl

 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
 10-575 Olsztyn
 tel. (089) 523 23 62

 www.uw.olsztyn.pl

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 ul. Pl Wolności 17
 61-739 Poznań
 tel. (061) 854 17 21

 www.poznan.uw.gov.pl

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 ul. Wały Chrobrego 4
 70-502 Szczecin
 tel. (091) 430 34 00

 www.szczecin.uw.gov.pl