•     

  Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na wykonaniu projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i STWiORB w związku ze zmianą przeznaczenia części garażu podziemnego (kondygnacja -1) na wydzielone pomieszczenie magazynowe, składające się z dwóch oddzielnych pomieszczeń w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Taborowej 33.

  Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/4-2017/BK-FAMI „Modernizacja Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców – budynek UdSC przy ul. Taborowej 33”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •                             

  Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia na dostawę i wdrożenie systemu monitorów informacyjnych i systemu tworzenia i zarządzania ich treścią w siedzibach UDSC.

  Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2018 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje udzielenie zamówienia na dostawę pięciu laptopów w ramach projektu „Szkolenie pilotażowe na potrzeby zespołów wsparcia EASO”.

       

   

   

   

  Więcej
 •               

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę wraz z montażem zestawu zabawowo-sprawnościowego dla dzieci w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 10 grudnia 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •                   

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę i montaż zabawek interaktywnych dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 10 grudnia 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •        

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę sprzętu multimedialnego w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 10 grudnia 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •   

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę gier i zabawek  w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 10 grudnia 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •    

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę wyposażenia dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 10 grudnia 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 • Zamówienie na zakup kart SIM

                               

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę kart SIM do tabletów w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 10 grudnia 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •                 

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę tabletu wraz ze słuchawkami w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 10 grudnia 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 • Zamówienie na zakup kart SIM

                   

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę kart SIM do tabletów w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 4 grudnia 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •              

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę tabletu wraz ze słuchawkami w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 4 grudnia 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •    

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę sprzętu multimedialnego w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 30 listopada 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •     

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę wraz z montażem zestawu zabawowo-sprawnościowego dla dzieci w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 30 listopada 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •      

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę wraz z montażem wykładzin w pomieszczeniach dziecięcych oraz pianomatów pod wykładziny w ośrodku dla cudzoziemców w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 30 listopada 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •    

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę gier i zabawek oraz dostawę i montaż zabawek interaktywnych dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 30 listopada 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •      

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę wyposażenia dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Ofertę należy złożyć w terminie do 30 listopada 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl
   

  Więcej
 •                 

   

  Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia na dostawę książek z wydawnictw zagranicznych.

  Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI pt. „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy
  i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

   

   

  Więcej
 •                     

   

  Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia na dostawę szuflad z prowadnicami na multimedia.

  Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI pt. „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

   

  Więcej
 • Ogłoszenie - umowy zlecenia

  Miejsce pracy: Warszawa, ul. Taborowa 33

  Termin składania ofert upływa: 30 listopada 2018 r.

  Oferty należy przesyłać na adres email: kariera@udsc.gov.pl

  Więcej