Znak sprawy: 31/SERWIS SAMOCHODÓW-DPS/ZOC/17

Wykonywanie usług pogwarancyjnych przeglądów technicznych i napraw oraz usług holowania pojazdów służbowych należących do Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)


Data wytworzenia: 2017-10-20 14:32 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2017-10-20 14:32 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-30 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk

Licznik wejść: