Znak sprawy: 15/SERWIS SAMOCHODÓW-WARSZAWA II/ZOC/17

Wykonywanie napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)


Data wytworzenia: 2017-05-26 14:04 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2017-05-26 14:04 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-07 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk

Licznik wejść: