Departament Postępowań Uchodźczych

Dyrektor: Andrzej Karpiak
Zastępca Dyrektora: Joanna Kurcman

Sekretariat:
Tel.: (22) 60 174 07
Fax: (22) 60 151 23

Kontakt tel.: (47) 72 176 75

Struktura Departamentu:

  •     Wydział I Postępowań Uchodźczych
  •     Wydział II Postępowań Uchodźczych
  •     Wydział III Postępowań Uchodźczych
  •     Wydział IV Postępowań Uchodźczych
  •     Zespół do Spraw Personalizacji Dokumentów
  •     Wydział Postępowań Dublińskich
  •     Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia
  •     Zespół Zamiejscowy - Biała Podlaska
  •     Biblioteka

Do zakresu działania Departamentu Postępowań Uchodźczych należy:
1) prowadzenie spraw związanych z:
a) nadawaniem i pozbawianiem statusu uchodźcy,
b) udzielaniem i pozbawianiem ochrony uzupełniającej,
c) udzielaniem i pozbawianiem azylu,
f) udzielaniem ochrony czasowej,
g) wstrzymywaniem wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu w przypadku złożenia przez cudzoziemca kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy,
h) zwalnianiem ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
2) prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca;
b) Europejskiego Porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.;
3) gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o ochronę lub objętych ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4) gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o ochronę lub objętych ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.