• Znak sprawy:  9/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  powyżej 139 000 euro
  termin składania ofert: 12.05.2020 r.  godz. 10.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.04.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 06.04.2020 r. pod numerem 2020/S 068-161233

  Więcej
 • Znak sprawy:  8/MODERNIZACJA SERWEROWNI/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  poniżej 5 350 000 euro
  termin składania ofert: 22.04.2020 r.  godz. 09:00

  nr telefonu pod który należy dzwonić w przypadku składania oferty w obiekcie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w Warszawie to (22) 60-154-14

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 1/3-2017/BK-FAMI pt. „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz infrastruktury teleinformatycznej, wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2
  i Krajowym Systemie Konsultacyjnym”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna przystań

  Więcej
 • Znak sprawy: 6/DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
   powyżej 139 000 euro
  termin składania ofert: 24.04.2020 r.  godz. 10:00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.03.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 23.03.2020 r. pod numerem 2020/S 058-138203

  Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Więcej
 • Znak sprawy: 4/SERWIS AGREGATÓW/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
   poniżej 139 000 euro
  termin składania ofert: 13.03.2020 r.  godz. 11:00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Więcej
 • Znak sprawy: 3/OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
   powyżej 139 000 euro
  termin składania ofert: 20.04.2020 r.  godz. 12:00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.02.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 25.02.2020 r. pod numerem 2020/S 039-092625

  Więcej
 • Znak sprawy:  1/REMONT OŚRODKA W LININIE/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  poniżej 5 350 000 euro
  termin składania ofert: 11.02.2020 r.  godz. 11:00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 18/1-2015/BK-FAMI „Remont ośrodka w Lininie” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - "Bezpieczna przystań"

  Więcej