• Znak sprawy:  1/REMONT OŚRODKA W LININIE/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  poniżej 5 350 000 euro
  termin składania ofert: 11.02.2020 r.  godz. 11:00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 18/1-2015/BK-FAMI „Remont ośrodka w Lininie” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - "Bezpieczna przystań"

  Więcej