Historia zmian

 • Artykuł : " Ogłoszenie nr 27641- Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2018-05-23 15:44 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-05-23 15:22 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Opracowanie graficzne, druk i dostawa materiałów informacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców " zmieniono dnia: 2018-05-23 15:22 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Strona : "Polityka Cookies" stworzono dnia: 2018-05-23 11:30 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : " Ogłoszenie nr 27641- Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2018-05-22 16:22 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę regałów na książki i multimedia " stworzono dnia: 2018-05-22 11:20 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-05-22 10:33 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę regałów na książki i multimedia w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020"" zmieniono dnia: 2018-05-22 09:31 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę regałów na książki i multimedia w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020"" zmieniono dnia: 2018-05-22 09:29 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : " Ogłoszenie nr 27641- Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " stworzono dnia: 2018-05-22 09:01 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 25201- Specjalista w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2018-05-21 14:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Strona : "Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2018-05-18 15:11 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "Usługi społeczne" zmieniono dnia: 2018-05-17 14:43 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "Usługi społeczne" zmieniono dnia: 2018-05-17 14:43 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2018-05-17 14:42 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "2018" zmieniono dnia: 2018-05-17 14:40 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "2017" zmieniono dnia: 2018-05-17 14:40 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-05-17 14:39 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Usługi cateringowe dla cudzoziemców przebywających w Ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej" zmieniono dnia: 2018-05-17 14:39 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ochrona obieków Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdujących się w Warszawie" zmieniono dnia: 2018-05-17 14:39 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz konwojowanie wartości pieniężnych" zmieniono dnia: 2018-05-17 14:39 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz konwojowanie wartości pieniężnych" zmieniono dnia: 2018-05-17 14:38 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdujących się w Warszawie" zmieniono dnia: 2018-05-17 14:38 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "2018" stworzono dnia: 2018-05-17 14:37 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "2017" stworzono dnia: 2018-05-17 14:36 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 23477- Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-05-17 12:49 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 23477- Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-05-17 12:49 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 24815 - Referendarz w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-05-17 12:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 25982 - Referendarz w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów" zmieniono dnia: 2018-05-17 11:05 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę książek i pozycji multimedialnych w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”" zmieniono dnia: 2018-05-17 10:18 przez: Julia Bielecka