Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 32341 - Starszy specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów" zmieniono dnia: 2018-08-20 12:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 32341 - Starszy specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów" zmieniono dnia: 2018-08-20 12:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 32341 - Starszy specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów" stworzono dnia: 2018-08-17 12:02 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w budynkach ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku" zmieniono dnia: 2018-08-17 09:45 przez: Agnieszka Pawlikowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 32175 - Referendarz w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-08-16 08:47 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 31444 - Specjalista w Wydziale Współpracy Mięrzynarodowej Biura Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2018-08-16 08:22 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 32103 - Referendarz w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych " zmieniono dnia: 2018-08-14 10:06 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 32103 - Referendarz w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych " stworzono dnia: 2018-08-14 10:06 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 32175 - Referendarz w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-08-14 10:00 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 32175 - Referendarz w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" stworzono dnia: 2018-08-14 09:59 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na przetłumaczenie opisów/recenzji książek z języka angielskiego na język polski oraz sporządzenie notatek bibliograficznych w języku polskim" zmieniono dnia: 2018-08-13 12:02 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 32041 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu " zmieniono dnia: 2018-08-13 09:47 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 14:14 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 14:07 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 13:59 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 13:59 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2018-08-10 13:57 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" usunięto dnia: 2018-08-10 13:56 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" usunięto dnia: 2018-08-10 13:56 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 13:51 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 13:51 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 13:50 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 13:42 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 13:40 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 13:38 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 13:36 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 13:34 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 13:33 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 13:33 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-08-10 13:32 przez: Justyna Mamaj