Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 39281- Referendarz w Wydziale Konsultacji Wizowych Departamentu Legalizacji Pobytu - 3 etaty" stworzono dnia: 2018-12-10 15:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów" zmieniono dnia: 2018-12-07 15:07 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów" zmieniono dnia: 2018-12-07 15:04 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów" zmieniono dnia: 2018-12-07 15:02 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup zestawu zabawowo-sprawnościowego" stworzono dnia: 2018-12-05 15:23 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-12-05 15:21 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup zabawek interaktywnych dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" stworzono dnia: 2018-12-05 15:14 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienia na zakup sprzętu multimedialnego" stworzono dnia: 2018-12-05 15:03 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup zabawek dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" stworzono dnia: 2018-12-05 14:57 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup zestawu zabawowo-sprawnościowego" zmieniono dnia: 2018-12-05 14:40 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup wyposażenia dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" stworzono dnia: 2018-12-05 14:35 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup kart SIM" stworzono dnia: 2018-12-05 12:04 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup tabletów oraz słuchawek" stworzono dnia: 2018-12-05 11:57 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów" stworzono dnia: 2018-12-05 11:36 przez: Adam Adamus
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup zabawek dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-12-05 11:32 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup wyposażenia dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców" zmieniono dnia: 2018-12-05 11:25 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 39116 -Specjalista w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Biura Szefa Urzędu " zmieniono dnia: 2018-12-05 10:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup kart SIM" zmieniono dnia: 2018-12-05 09:59 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup tabletów oraz słuchawek " zmieniono dnia: 2018-12-05 09:57 przez: Monika Balwin
 • Strona : "Departament Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-12-04 14:02 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 39116 -Specjalista w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Biura Szefa Urzędu " stworzono dnia: 2018-12-04 11:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 36411 - Starszy specjalista w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-12-04 09:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 36411 - Starszy specjalista w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2018-12-04 09:27 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 36449 - Starszy specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-12-04 09:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 36449 - Starszy specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2018-12-04 09:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienia na zakup sprzętu multimedialnego " zmieniono dnia: 2018-12-03 09:55 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 9/2018 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2018-11-30 12:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 9/2018 - Młodszy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2018-11-30 12:26 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup kart SIM" stworzono dnia: 2018-11-28 14:02 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na zakup tabletów oraz słuchawek " stworzono dnia: 2018-11-28 13:58 przez: Monika Balwin