Historia zmian

 • Artykuł : "Organizacja misji badawczych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2019-08-13 15:56 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Zamówienie na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i STWIORB w związku ze zmianą przeznaczenia części garażu podziemnego" zmieniono dnia: 2019-08-13 11:10 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 50472 - Specjalista w Wydziale I Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2019-08-13 09:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i STWIORB w związku ze zmianą przeznaczenia części garażu podziemnego" zmieniono dnia: 2019-08-13 07:19 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i STWIORB w związku ze zmianą przeznaczenia części garażu podziemnego" zmieniono dnia: 2019-08-13 07:18 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52384 - Specjalista w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-08-09 13:38 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52384 - Specjalista w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-08-09 13:37 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 50472 - Specjalista w Wydziale I Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2019-08-09 12:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 50472 - Specjalista w Wydziale I Biura Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2019-08-09 12:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52384 - Specjalista w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-08-08 14:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52342 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-08-08 14:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52342 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-08-08 14:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52384 - Specjalista w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2019-08-08 14:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52342 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-08-08 14:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52342 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-08-08 12:59 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52342 - Poreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-08-08 12:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52342 - Poreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2019-08-08 12:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52322 - Podreferendarz w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2019-08-08 08:33 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52322 - Podreferendarz w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2019-08-07 15:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52237 - Podreferendarz w Wydziale Postępowań Dublińskich Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2019-08-07 08:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52237 - Podreferendarz w Wydziale Postępowań Dublińskich Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2019-08-06 15:42 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52237 - Podreferendarz w Wydziale Postępowań Dublińskich Departamentu Postępowań Uchodźczych (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2019-08-06 15:40 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52237 - Podreferendarz w Wydziale Postępowań Dublińskich Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2019-08-06 15:39 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52237 - Podreferendarz w Wydziale Postępowań Dublińskich Departamentu Postępowań Uchodźczych" stworzono dnia: 2019-08-06 15:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłsozenie Nr 4/2019 - Kucharz w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku" zmieniono dnia: 2019-08-05 14:13 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłsozenie Nr 4/2019 - Kucharz w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku" stworzono dnia: 2019-08-05 13:37 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 50485 - Podreferendarz w Wydziale Archiwum, Ewidencji Cudzoziemców i Spraw Kancelaryjnych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2019-08-05 10:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 50485 - Podreferendarz w Wydziale Archiwum, Ewidencji Cudzoziemców i Spraw Kancelaryjnych Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2019-08-05 10:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-08-02 11:08 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2019-08-02 11:06 przez: Jakub Dudziak