Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58729 - Specjalista w Zespole do Spraw Ponagleń Departamentu Legalizacji Pobytu - zastępstwo" zmieniono dnia: 2019-12-13 13:09 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58729 - Specjalista w Zespole do Spraw Ponagleń Departamentu Legalizacji Pobytu - zastępstwo" stworzono dnia: 2019-12-13 13:09 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58721 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-12-13 13:06 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58721 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-12-13 13:06 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58721 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2019-12-13 13:06 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłsozenie Nr 8/2019 - Pomoc kucharza w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku" zmieniono dnia: 2019-12-12 15:24 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłsozenie Nr 8/2019 - Pomoc kucharza w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku" stworzono dnia: 2019-12-12 15:20 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług wypłaty środków pieniężnych w formie przekazów pieniężnych zlecanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-12-10 15:03 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług wypłaty środków pieniężnych w formie przekazów pieniężnych zlecanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-12-10 15:02 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 55461 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-12-09 11:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 55461 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-12-09 11:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 56073 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-12-09 11:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 56073 - Podreferendarz w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-12-09 11:31 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58280 - Starszy specjalista w Wydziale Projektów Informatycznych Biura Informatyki - zastępstwo" zmieniono dnia: 2019-12-05 12:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Plan kontroli na 2020 rok" stworzono dnia: 2019-12-05 10:40 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58280 - Starszy specjalista w Wydziale Projektów Informatycznych Biura Informatyki - zastępstwo" zmieniono dnia: 2019-12-04 15:43 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 6/2019 - Młodzy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2019-12-04 08:47 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 6/2019 - Młodzy opiekun cudzoziemców w Wydziale I Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2019-12-04 08:46 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58280 - Starszy specjalista w Wydziale Projektów Informatycznych Biura Informatyki - zastępstwo" zmieniono dnia: 2019-12-03 14:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58280 - Starszy specjalista w Wydziale Projektów Informatycznych Biura Informatyki - zastępstwo" zmieniono dnia: 2019-12-03 14:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58280 - Starszy specjalista w Wydziale Projektów Informatycznych Biura Informatyki - zastępstwo" zmieniono dnia: 2019-12-03 14:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58077 - Podreferendarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2019-12-03 12:43 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58077 - Podreferendarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2019-12-03 12:42 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58280 - Starszy specjalista w Wydziale Projektów Informatycznych Biura Informatyki - zastępstwo" stworzono dnia: 2019-12-03 12:41 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 57955- Podreferendarz w Wydziale Finansowym Biura Finansów" zmieniono dnia: 2019-12-03 10:45 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług wypłaty środków pieniężnych w formie przekazów pieniężnych zlecanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-12-02 15:39 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Świadczenie usług wypłaty środków pieniężnych w formie przekazów pieniężnych zlecanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-12-02 15:38 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58077 - Podreferendarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2019-11-29 08:16 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58077 - Podreferendarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2019-11-29 08:15 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 58077 - Podreferendarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" stworzono dnia: 2019-11-28 15:40 przez: Jolanta Kurowska